Har du rett til trygderefusjon ved tannbehandling? (del 3)

 1. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
  Stønaden gjelder dersom du har fått en skade på munnslimhinner som følge av en allergisk reaksjon mot fyllinger eller avtakbare proteser. I visse tilfeller kan du få dekket noe av utgiftene til å skifte ut fyllinger/proteser som du reagerer allergisk mot.

 2. Tannskade ved godkjent yrkesskade
  Dersom NAV har godkjent tannskaden som yrkesskade, kan du ha rett til stønad til tannbehandling.

 3. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
  Det du kan ha rett på stønad til tannbehandling etter en ulykke, for å gjenopprette tilstanden slik den var før ulykken fant sted.

 4. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne
  Dersom du har en varig fysisk eller psykisk sykdom, kan du få noe stønad til tannbehandling. Stønaden kan gis dersom sykdommen over tid har gitt deg nedsatt evne til å ivareta din egen tannhelse.

 5. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
  Mangler du tenner i underkjeven og har plager knyttet til løstsittende protese, kan ha rett på stønad til dekkprotese. Mangler du i tillegg tenner i overkjeven, kan du få stønad til nødvendig ny protese i overkjeven.

Spør tannlegen! Ved Apollonia Tannklinikk har vi allmenntannleger og spesialister som kan vurdere og behandle all trygdefinansiert tannbehandling.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *