Har du rett til trygderefusjon ved tannbehandling?

Folketrygden gir rett til refusjon ved tannbehandling ved noen diagnoser og tilstander. Disse blir årlig revidert. Oppdatert liste finner du her på denne linken.
Det er tannlegen som vurderer pasienten og sender inn søknad til Folketrygden på pasientens vegne. Dermed betaler pasienten kun egenandel. Folketrygden følger et regleverk og takster for tannbehandling, med 15 tilstander som går inn under unntaket for at Folketrygden betaler hele eller deler av tannbehandlingen.

 1. Sjeldne medisinsk tilstand
  Sjeldne medisinsk tilstand er diagnoser som forekommer sjeldent i antall opp til 500 mennesker i Norge. Det er et krav om at den sjeldne medisinske tilstanden må være varig. Helsedirektoratet har laget en egen liste over sjeldne diagnoser, som jevnlig blir oppdatert. Hvis du har en diagnose som står på lista og tilstanden er av varig karakter, kan du ha rett til stønad. Listen finner du her.
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
  Stønaden gis til tannbehandling som har direkte relasjon til leppe-kjeve-ganespalte (LKG).
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
  Krefttilstander og lokalt aggressive tilstander, som store kjevecyster, benigne svulster og osteomyelitt, og som påvirker munnhulen eller kjeven direkte gir rett til stønad. Selve sykdommen eller behandlingen av denne må ha ført til behov for tannbehandlingen.
 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander Dersom infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for deg, kan du i visse tilfeller ha rett til stønad. Dette kan gjelde i situasjoner knyttet til hjerteoperasjon, dialysebehandling, organtransplantasjon, benmargstransplantasjon, stamcellebehandling, høydose cellegiftbehandling, HIV/aids og enkelte andre krefttilstander.
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
  Visse sykdommer og avvik i munn og kjeve kan gi rett til tann- og kjevekirurgisk behandling.

Spør tannlegen! Ved Apollonia Tannklinikk har vi allmenntannleger og spesialister som kan vurdere og behandle all trygdefinansiert tannbehandling.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *