Nye tenner du kan tygge med samme dag

For mange som mangler tenner er tannimplantater løsningen. Disse ser ut, føles og kan brukes som ekte tenner.
Direkte belastning av tannimplantater reduserer behandlingstiden.

Visste du at hver femte i alderen 16-79 år forsømmer tennene sine? Dette kan føre til tannråte og tannkjøttsykdommer og at tenner kan gå tapt. For pasienter som mangler en, flere eller alle tennene, kan tannimplantater benyttes for å få faste tenner. Dersom benkvaliteten tillater det, kan implantatene belastes samme dag de opereres inn.

Den tradisjonelle metoden

Tidligere ble behandlingen ofte forbundet med lang behandlingstid. Den tradisjonelle behandlingen, også kalt to-stegsprosedyren, kan ha en behandlingstid mellom fem og åtte måneder. Metoden har en tilhelingstid på tre til seks måneder før man kan belaste kronen eller broen. Under denne tiden anvendes en midlertidig protese. Denne kan føles som et fremmedlegeme i munnen og hviler ofte på såre gommer etter uttrekning av dårlige tenner. Prosedyren er tidkrevende for pasienten og man har risiko for uønsket belastning på den midlertidige protesen i tilhelingsfasen.

Rivende utvikling

Det har skjedd mye innen tannimplantatbehandling de siste årene. På 1960-tallet begynte svensken Ingvar Brånemark å jobbe frem en prosedyre som er videreutviklet av en av Apollonias tannleger, Ingvar Ericsson Prof. Emeritus, Dr. Odont., spesialist i periodonti og oral protetikk. Det er forsket mye på området siden dette og man har utviklet en ny metode, ett-stegsmetode med direkte belastning. Moderne tannbehandling gjør det mulig å få faste tenner som kan belastes samme dag som de settes inn. En hel kjeve kan erstattes med tannimplantater som umiddelbart gir en permanent og estetisk tiltalende løsning. Fordelen med direkte belastning er at pasienten får faste tenner rett etter operasjonen. Ubehaget i etterkant av operasjonen er dermed kraftig redusert.

Lang erfaring

Tannlege Fredrik Skodje har lang erfaring med direkte belastning av tannimplantater.

Tannlege Fredrik Skodje på Apollonia Tannklinikk. Fotografi, 2017

Tannlege Fredrik Skodje kan hjelpe deg med å få søke om støtte til tannbehandling fra Helfo.

Tannlege Fredrik Skodje hos Apollonia Tannklinikk har bred kompetanse på både to-stegsmetoden, tidlig- og direkte belastning. Han har hjulpet mange til et nytt smil.

– Mange pasienter vegrer seg for omfattende tannbehandling ettersom det kan være en lang prosess. Til oss kommer pasienter med svært dårlig tannstatus og som ofte har brukt gebiss i lengre tid. Det at de kan få faste tenner på så kort tid overrasker nok mange, sier Skodje.

Behandlingstiden reduseres betydelig dersom pasienten er en kandidat for direkte belastning. Ofte innebærer det ikke mer enn to tannlegebesøk:

Ved en førstegangsundersøkelse foretas en grundig klinisk og røntgenologisk undersøkelse av tennene. Tannlegen presenterer mulige behandlingsplaner og kostnadsoverslag, informerer om trygderettigheter og tidsestimat for behandlingen. Det blir også tatt avtrykk og laget modeller av tennene.

Ved det andre besøket hos tannlegen blir det dårlige resttannsettet fjernt. Implantatene opereres så inn hos kirurg. Tennene lages til og tilpasses av tanntekniker. Senere samme dag, skrus de faste tennene inn i munnen til pasienten.

– Vi har et tett samarbeid med både kirurg og tannteknikere både i forkant, og i løpet av behandlingen. Alle samles på klinikken operasjonsdagen og leverer tenner med fokus på estetikk, holdbarhet og tyggefunksjon, forklarer Skodje.

Han understreker at direktebelastning av implantater, gjort på de rette indikasjoner, har like god prognose som sen belastning.

– Vårt mål er å gi pasienten faste tenner på operasjonsdagen om det er ønsket og benkvaliteten tillater det. Noen pasientgrupper har større risiko for komplikasjoner. For disse må vi individuelt vurdere risikoen ved direkte belastning, sier Skodje.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *