Tannbehandling i utlandet – dette bør du være oppmerksom på

Mange nordmenn reiser til land som Tyrkia, Bulgaria, Polen eller Estland for å få utført omfattende tannbehandlinger. Motivet er ofte reduserte kostander, men det er likevel noen ting du skal være oppmerksom på som kanskje ikke er med i regnestykket.

Ulike tannimplantatsystemer

Dersom du skal erstatte tenner med tannimplantater, kan dette by på ekstra utfordringer siden det er 600 implantatsystemer i verden og disse er ikke kompatible med hverandre. Av disse er det 540 systemer som ikke har vært gjenstand for klinisk forskning. I Norge er det 5 systemer som brukes.

Dersom man får satt inn et implantatsystem som norske tannleger ikke kjenner til, vil man ikke kunne få oppfølgning og hjelp her, siden tannlegen mangler spesialverktøy og komponenter til systemet. Tannimplantater er behandling som er medisinsk avansert og det stilles høye krav til hygiene og komponenter. Den videre oppfølgningen etter at implantatet er satt inn er viktig.

Årlig tannsjekk

Ved annen tannbehandling som broer, kroner og rotfylling kreves det årlige kontroller, fortrinnsvis av tannlegen som har utført behandlingen. Dermed kan kostandene ved å reise til Tyrkia eller Polen hvert år for sjekk av tennene bli høyere enn man først regnet med i utgangspunktet. Det er ikke alltid mulig for norske tannleger å ta over hvis det oppstår problemer.

Ved feil behandling

Ved feil behandling og komplikasjoner ved behandling i utlandet, må pasienten forholde seg til lokale rettigheter og klageinstanser. Norske lover og regler gjelder ikke i andre land.

Det kan være vanskelig å sette seg inn i lover og regler i andre land, og språket kan gjøre det enda vanskeligere. Før du bestemmer deg, se hva forsikringen din dekker og hvordan du skal gå frem om du skulle være uheldig med behandlingen.

HELFO

For å kunne gi et prisoverslag trenger tannlegen å gjøre en undersøkelse først for vurdering av tennenes tilstand. Vær da nøye med å velge en trygdegodkjent tannlege som samtidig kan vurdere om du har krav på trygderefusjon gjennom HELFO. Dette er Helsedirektoratets etat som tar vare på helserettigheter og stønadsordninger for pasienter. Under tannhelse har de flere stønadsordninger, og tannlegen søker på vegne av pasienten. For å lese mer om dette og Apollonia Tannklinikk sine godkjente tannleger, se her.

Bildet er hentet fra Flickr og Matt Bace.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *