Direkte belastning av tannimplantater

Tannimplantatbehandling har ofte vært forbundet med lang behandlingstid. Direkte belastning av tannimplantater reduserer behandlingstiden.

Dårlig tannstell, medisinbruk og munntørrhet kan gi tannråte og tannkjøttsykdommer, noe som kan føre til at tenner går tapt. For pasienter som mangler en, flere eller alle tennene, kan tannimplantater benyttes for å få faste tenner. Dersom benkvaliteten tillater det, kan implantatene belastes samme dag de opereres inn.

Sen belastning betyr at tannimplantatet tilheler 3-6 måneder før belastning med krone eller bro. Under denne tiden anvendes en midlertidig protese. Denne kan føles som et fremmedlegeme i munnen og hviler ofte på såre gommer etter uttrekning av dårlige tenner.

Moderne tannbehandling gjør det mulig å få faste tenner som kan belastes samme dag som de settes inn. En hel kjeve kan erstattes med tannimplantater som umiddelbart gir en permanent og estetisk tiltalende løsning. Fordelen med direkte belastning er at pasienten får faste tenner rett etter operasjonen. Ubehaget i etterkant av operasjonen er dermed kraftig redusert.

Tannlege Fredrik Skodje har lang erfaring med direkte belastning av tannimplantater.

– Mange pasienter vegrer seg for omfattende tannbehandling ettersom det kan være en lang prosess. Til oss kommer pasienter med svært dårlig tannstatus og som ofte har brukt gebiss i lengre tid. Det at de kan få faste tenner på så kort tid, overrasker nok mange sier Skodje.

Behandlingstiden reduseres betydelig dersom pasienten er en kandidat for direkte belastning. Ofte innebærer det ikke mer enn to tannlegebesøk:

  1. Ved en førstegangsundersøkelse foretas en grundig klinisk og røntgenologisk undersøkelse av tennene. Tannlegen presenterer mulige behandlingsplaner og kostnadsoverslag, informerer om trygderettigheter og tidsestimat for behandlingen. Det blir også tatt avtrykk og laget modeller av tennene.
  2. Det dårlige resttannsettet fjernes. Implantatene (titanskruene) opereres inn hos kirurg. Tennene lages til og tilpasses av tanntekniker. Senere samme dag, skrus de faste tennene inn i munnen til pasienten.

– Vi har et tett samarbeid med både kirurg og tannteknikere både i forkant, og i løpet av behandlingen. Alle samles på klinikken operasjonsdagen og leverer tenner med fokus på estetikk, holdbarhet og tyggefunksjon.

Direktebelastning av implantater, gjort på de rette indikasjoner, har like god prognose som sen belastning.

– Vårt mål er å gi pasienten faste tenner på operasjonsdagen om det er ønsket og benkvaliteten tillater det. Noen pasientgrupper har større risiko for komplikasjoner. For disse må vi individuelt vurdere risikoen ved direkte belastning, sier Skodje.

Aud_P5L8259_korr Pasient Aud Sætre fikk satt inn tannimplantater for 8 år siden.

Tannimplantat: Et tannimplantat er en erstatning for en rot. På toppen av det nye implantatet kan det fremstilles en krone. Implantatet og kronen erstatter tannen i sin helhet.

Fordeler ved direkte/umiddelbar belastning: Behandlingstiden reduseres til et minimum og kun ett inngrep er nødvendig. Midlertidige tannproteser behøves ikke og tennene får umiddelbart en god estetikk og funksjon.

Usikker på om det er best med tannproteser eller tannimplantat? Se forskjellene på tannbehandlingene her!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *